Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2017

8013 959d 500
Reposted fromsexygoodies sexygoodies
tresigarette
4579 e5d6
Reposted fromkarahippie karahippie viabrzask brzask
tresigarette
Reposted fromFlau Flau viaohhh ohhh

May 03 2017

7848 c099
Reposted fromsexygoodies sexygoodies
tresigarette
5887 555c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoversensitive oversensitive
2443 10e6
Reposted fromamatore amatore viaCiupus Ciupus
tresigarette
4570 abd2 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viabanshe banshe

April 09 2017

tresigarette
8247 2d9a

March 21 2017

tresigarette
Kobiety są wrednymi histerycznymi sukami, które wkręcają się w jakiś temat bez powodu.
Kobiety są ciepłe, oddane, czułe, troskliwe i robią: MIAU.
Co powoduje przejście ze stanu dwa do stanu jeden?
Niepewność.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viamysweetheartt mysweetheartt

March 19 2017

1969 7363
Reposted fromtosiaa tosiaa vialubisztosuko lubisztosuko

March 12 2017

tresigarette
mimo wszystko, dziękuje że mogłam to przeżyć.
Reposted fromloveshack loveshack viabanshe banshe
tresigarette
Jest na świecie takie rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada ciasno na dnie serca..
— Haruki Murakami
Reposted frommonstrum monstrum viabrzask brzask
8165 9a86
Reposted frompussyporn pussyporn
tresigarette
4823 8523
Reposted fromJosette Josette viabrzask brzask

March 10 2017

5314 f3db 500
Reposted frompussyporn pussyporn
0767 de6e
Reposted frompussyporn pussyporn
tresigarette
To, że kogoś potrzebujemy, zaczyna nas niszczyć.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatouchthesky touchthesky
tresigarette
Chciałabym kiedyś usłyszeć proste: ' jesteś taka, jakbym chciał'.
Reposted fromnormajeane normajeane viatouchthesky touchthesky
tresigarette
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viabanshe banshe
tresigarette
7087 2939
Reposted fromniewychowana niewychowana viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl