Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2017

tresigarette
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viajunior13 junior13

June 11 2017

tresigarette
7448 0c62 500
Reposted fromlubisztosuko lubisztosuko
3130 27dc
Reposted fromarmadillo armadillo
tresigarette
tresigarette
8349 6fe6
tresigarette
Problem z poddaniem się polega na tym, że nigdy się nie dowiesz. Nigdy się nie dowiesz, czy mogło się udać, czy nie.
— Sophie Kinsella
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapodkreslajmnie podkreslajmnie

May 12 2017

8013 959d 500
Reposted fromsexygoodies sexygoodies
tresigarette
4579 e5d6
tresigarette
Reposted fromFlau Flau viaohhh ohhh

May 03 2017

7848 c099
Reposted fromsexygoodies sexygoodies
tresigarette
5887 555c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoversensitive oversensitive
2443 10e6
Reposted fromamatore amatore viaCiupus Ciupus
tresigarette
4570 abd2 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viabanshe banshe

April 09 2017

tresigarette
8247 2d9a

March 21 2017

tresigarette
Kobiety są wrednymi histerycznymi sukami, które wkręcają się w jakiś temat bez powodu.
Kobiety są ciepłe, oddane, czułe, troskliwe i robią: MIAU.
Co powoduje przejście ze stanu dwa do stanu jeden?
Niepewność.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viamysweetheartt mysweetheartt

March 19 2017

1969 7363
Reposted fromtosiaa tosiaa vialubisztosuko lubisztosuko

March 12 2017

tresigarette
mimo wszystko, dziękuje że mogłam to przeżyć.
Reposted fromloveshack loveshack viabanshe banshe
tresigarette
Jest na świecie takie rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada ciasno na dnie serca..
— Haruki Murakami
Reposted frommonstrum monstrum viajointskurwysyn jointskurwysyn
8165 9a86
Reposted frompussyporn pussyporn
tresigarette
4823 8523
Reposted fromJosette Josette viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl