Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2017

tresigarette
Reposted frombluuu bluuu viadivi divi
tresigarette
5285 3846
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadivi divi
tresigarette
Reposted frombluuu bluuu viadivi divi
50% miss you
50% fuck you
@saedii (via saedii)
Reposted fromdivi divi
0645 969c 500
Reposted fromdivi divi
tresigarette
Nie można tak po prostu wyłączyć swoich uczuć do kogoś, nawet jeśli na nie wcale nie zasługuje.
Reposted fromkudlaty kudlaty viadivi divi
tresigarette
Chodź, połóż się obok, zresztą, po co się kochać, chcę cię rozebrać do naga, patrzeć na twoje piersi i biodra, jak skóra napina się na kostkach, jak bieleje ci i czerwienieje na zmianę splot słoneczny. Zresztą, chodź się kochać.
— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted fromoutcat outcat viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
tresigarette
Im jestem starszy, tym bardziej jestem przekonany, że liczą się proste rzeczy. Nie kasa, tylko miłość. Że każdy ranek to nowy początek. Że można porozmawiać bez ściem, tarcz i szóstych znaczeń i mówić dokładnie to, co myślimy. Że stary mercedes, może dać tyle samo radochy co Ferrari. Że można siedzieć pod drzewem, pić tanie wino, jeść kurczaka palcami i być bardziej szczęśliwym i pełnym, niż wpierdalając śledzia zawiniętego w pączek, w ekskluzywnej skandynawskiej restauracji, gdzie na stolik czeka się trzy miesiące
— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea viadivi divi
7203 55f8 500

give it to me

Reposted fromvanille vanille viabanshe banshe

You should tell people how important they are to you. Not because they could leave at any moment, but because they’re here now, and it’s worth saying something.

Reposted fromvanille vanille viabanshe banshe
tresigarette
2850 40a7
Reposted fromsohryu sohryu viabanshe banshe
tresigarette
tresigarette
Motywuj mnie, wspieraj mnie albo spierdalaj mi z drogi.
6004 094a
Reposted fromamatore amatore viaohhh ohhh
tresigarette
3876 542b
Reposted fromBeardedone2017 Beardedone2017 viakinu kinu
tresigarette
2294 0ac6
tresigarette
3810 01fa
Reposted frommyrla myrla viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
7522 dc7b 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl