Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

tresigarette
3472 adfb 500
Reposted fromkaiee kaiee viadivi divi

December 04 2017

6241 ecf2
Reposted fromdivi divi
tresigarette
tresigarette

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover
Reposted frommillionlittlepieces millionlittlepieces viadivi divi
tresigarette
Tak naprawdę w życiu nie ma nic cenniejszego niż radość w oczach osoby na której Ci zależy.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaoversensitive oversensitive
tresigarette
Najpiękniejsze uczucie? Czuć się potrzebnym. Nic temu nie dorówna.
— dokładnie.
Reposted fromchocoway chocoway viarock-sex-love rock-sex-love
tresigarette
5447 ffc0
Reposted fromxalchemic xalchemic viarock-sex-love rock-sex-love
tresigarette
Kiedy byłem małym chłopcem, marzyłem o takiej dziewczynie jak ty. I później, latami. Próbowałem zmusić parę kobiet, by były tobą.
— Jacek Podsiadło
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadivi divi
7038 20fc 500
Reposted fromirolenze irolenze viadivi divi
tresigarette
8184 d528
tresigarette
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir viamysweetheartt mysweetheartt

December 03 2017

tresigarette
4786 0a66
Reposted fromdusielecc dusielecc viajustaperson justaperson
tresigarette
8977 c6b7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viawrazliwa wrazliwa
9300 f064 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaoversensitive oversensitive

December 02 2017

tresigarette
1211 696e 500
Reposted from777727772 777727772 viadivi divi
tresigarette
– Dlaczego niektórym słowo „kocham” przychodzi z takim trudem?
– Bo wymawiając je, stajesz się bezbronny.
— Nora Roberts
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajustaperson justaperson
tresigarette
Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viapouler pouler
tresigarette
Reposted fromweightless weightless viapouler pouler
tresigarette
Musimy się nauczyć tracić. Musimy być świadomi tego, że bez względu na to, co zdobywamy, wcześniej czy później to tracimy.
— Albert Espinosa
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viasmutnazupa smutnazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl