Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2019

tresigarette
6296 0119
Reposted fromaletodelio aletodelio viamarvelous marvelous

April 30 2019

tresigarette

March 10 2019

tresigarette
3315 6888 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

February 15 2019

tresigarette
W przyjaźni przyciąga nas podobne. W seksie podnieca obcość. Miłosc jest jednym i drugim. Pragnieniem podobieństwa i róznicy. 
— Manuela Gretkowska
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viajunior13 junior13
tresigarette
1143 5f78 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viajunior13 junior13
tresigarette
Żeby ci mnie zabrakło. Nagle w środku nocy odkryjesz, że w ramionach trzymasz pustkę.
Reposted fromkrn krn viajunior13 junior13

February 13 2019

tresigarette
Reposted fromcathhhy cathhhy viafemi femi
tresigarette
Chcę Cię. Z każdą wadą. Z każdą zaletą. Z głupimi pytaniami. Z wszystkimi przyzwyczajeniami. Z każdym nawykiem. Z wszystkimi grymasami na twarzy. Z marudzeniem. I wszystkimi nieodkrytymi myślami. Chcę Cię. Nawet, gdy ciężko ze sobą wytrzymać. Gdy obrażamy się na siebie na chwilę. Chcę Cię. Z całym ciężkim bagażem jaki nosisz. Z każdym przytuleniem, nawet gdy mówię, że nie chcę. Z cierpliwością. I kiedy jej już brakuje. Chcę Cię. Gdy się budzę. I gdy zasypiam. Gdy dzwonisz z pytaniem za ile będę gotowa. Gdy męczysz mnie swoim gadaniem. Chcę cię. Z najmniejszymi gestami. Chcę Cię ze wszystkim, bo bez tego wszystkiego nie byłbyś już taki mój.
— hasz.soup.
Reposted fromhasz hasz viajunior13 junior13
tresigarette
Bywają cisze, które nie mają nic wspólnego ze spokojem. 
— Michelle Paver - "Cienie w mroku"
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viajunior13 junior13
tresigarette
2700 4933 500
Reposted frompulperybka pulperybka viajunior13 junior13
tresigarette
7582 74b3
Reposted fromfemi femi
tresigarette
6895 53c7
Reposted fromnaich naich viajunior13 junior13

February 11 2019

tresigarette
6618 2317
Reposted fromsuchygumers suchygumers viamarvelous marvelous

February 08 2019

0663 23ec
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viafemi femi

February 04 2019

tresigarette
5976 8ebf
Reposted from4777727772 4777727772 viadivi divi

February 02 2019

tresigarette
— Derek, "Grey's Anatomy"
Reposted fromzapiski zapiski viajointskurwysyn jointskurwysyn
tresigarette
Reposted frombluuu bluuu viadivi divi
6649 b7e8 500
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viadivi divi

October 29 2018

tresigarette
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...